heretical.com

Magritte, The Giantess     Vrouwen zweren samen en mannen wedijveren. Het consistente thema van totalitarisme is dat het probeert het wedstrijdelement uit te bannen. Een omgeving waarin competitie niet bestaat is vreemd aan mannen; denk aan sport en aan een race met maar een deelnemer. Hoewel regeren een mannelijk concept is, is totalitarisme een vrouwelijke strategie. Het is niet Big Brother waar we bang van moeten zijn maar Big Sister. Uit All About Women: What Big Sister Doesn’t Want You to Know

DE BEVELEN VAN BIG SISTER


 
 
Picture of an overbearing woman by an unknown artist  
  1. Ik zal zonder enige terughoudendheid gebruik maken van de prestaties van mannen bij het nastreven van mijn doelen.
  2. Ik zal oproepen tot tolerantie, terwijl ik alleen die meningen en activiteiten toelaat die voor mij voordelig zijn. Ik zal het ene beloven en het andere doen.
  3. Ik zal informatie naar mijn hand zetten, vrije meningsuiting verhinderen en gedachten manipuleren. Vrijheid van meningsuiting zal niet bestaan.
  4. Ik zal afkondigen dat mannen en vrouwen en mensen van verschillende rassen hetzelfde zijn, hetgeen duidelijk onwaar is. Ik zal mannen verplichten rollen te vervullen waarvoor ik van nature beter geschikt ben.
  5. Ik zal mannen in een staat van neurose en verwarring houden. Elke man die het met mij oneens is, of enig onaangenaam gevoel bij mij oproept, zal onmiddellijk elk vooruitzicht op sex verliezen.
  6. Ik zal toegeven aan mijn instincten om te manipuleren, op te naaien, trucs toe te passen, en oneerlijk te zijn, zonder angst voor vergelding.
  7. Ik zal dieren beter behandelen dan mannen.
  8. Ik zal grootschalige immigratie aanmoedigen opdat anderen en niet ik de onderklasse zullen vormen. Ik zal de voorkeur geven aan immigranten en halfbloeden om mannen van mijn eigen ras te kwellen en beledigen.
  9. Ik zal kinderen krijgen wanneer en van wie ik maar wil.
  10. Elke man die evenzo zijn instincten volgt zal gevangen genomen worden.Three woman judges, believed to be a court in New Zealand


      Main Directory      

–– The Heretical Press ––